Vinç Kiralama Sözleşmesi

2020 Vinç Kiralama Sözleşmesi

1. İşbu sözleşme 12 maddeden ibaret olup, 2 (iki) suret halinde düzenlenip, bir tanesi ……………………………………….’na diğeri de …..Firma’ya verilmiştir.

2. Kira müddeti ……/..…./2020 tarihinden itibaren başlar. Ve ……./……/2020 tarihinde biter.

3. Söz Konusu makinenin aylık kira bedeli ……………-TL (……………………-TL),’dir. (Aylık kira bedellerine KDV dahil değildir. Fatura kesildiğinde aylık kira bedeline KDV eklenecektir.)

4. Ödemeler:……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Söz konusu makinenin günlük azami çalışma süresi 8 saattir. Bu sürenin üzerinde çalıştırılması durumunda ………………………’nun mesai isteme hakkı doğar.

6. Sözkonusu makinenin aylığından arızalar dışında herhangi bir kesinti yapılamaz. Müteahhit firmanın işverememesi veya makine gün içerisinde 8 saatlik çalışma süresince bir ya da birkaç saat çalışsada kira kesintisi yapılamaz.

7. Makine ve operatörü ayda iki gün istirahat ve bakım hakkı vardır.

8. Söz konusu makinenin Müteahhit Firmanın şantiye adresine gidiş nakliye ücreti Firma tarafından ödenecek, iş bitiminde makinenin geri dönüş nakliye ücreti ise ………………….. tarafından ödenecektir. .

9. Söz Konusu Makine çalışma sahasından (Aşağıda belirtilmiştir.) başka bir yere kesinlikle götürülmeyecek ve nakledilmeyecektir.

10. Makinenin motorin ve yağ ,operatörünün ise yatma ve yemek gibi masrafları Müteahhit firmaya aittir.

11. Makine tehlikeli bölgelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılmayacaktır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle makine veya operatörüne gelebilecek zararları Firma tazmin edecektir.

12. Bu sözleşmede itilaf doğması halinde TÜRKİYE Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı mahkemesi yetkilidir.